Et av Tanangers første hus, Monsenhuset, er fra 1732. Det ble påbygd i 1800 og 1850, og har en spennende historie. Losoldermannen Gabriel Monsen drev gjestgiveri i bygningen med 32 rom. Huset er i dag Rogalands største fredede trehus som er av ikke-religiøs karakter, det er en såkalt profanbygning.  Havets veivisere søkte ly i Monsenhuset Den eldste delen av Monsenhuset i Tananger ble trolig bygget i 1732 og var et av de første husene i Tananger. Huset ble bygget av Peder Høyer. Huset er blitt påbygd to ganger; først mot øst og senere mot vest. Det har vært poståpneri i huset i mange år og det har vært ført rettsaker her. I huset har det også vært landhandel, vertshus og losaloft. Losaloftet var et rom oppe på loftet som ble innredet for loser som måtte overnatte i Tananger. Det kunne være loser fra hele distriktet som hadde loset båter hit, eller de var strandet her på grunn av uvær. Her kunne de overnatte til det var mulig å komme seg hjem igjen. Huset er oppkalt etter losoldermann Gabriel Monsen som drev gjestgiveriet i huset. Huset ble fredet i 1923 som "frøknene Monsens" hus. Under krigen hadde tyskerne tilhold i deler av huset. Jentene på Flatholmen, minnesmerket over Ester og Bertine som gjorde en heltedåd en uværsdag i 1894, står i Tananger havn like ved Monsenhuset. I dag er huset i privat eie, det er ikke mulig å besøke huset innvendig. 

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Tananger, Havneveien
  • 4056 Tananger
Telefon:
51 65 33 00
E-post:
epost@sola.kommune.no
Nettside:
www.sola.kommune.no

Hvor er Monsenhuset?