Jasper og Nynke van Schaik tok over garden då dei flytta hit frå Nederland i 2013. Den berømte nederlandske ostetradisjonen kombinerar dei med utsøkte lokale råvarer. Myrdal Gård har ein liten geitebesetning og eige ysteri der det produserast forskjellige ostar av eigenprodusert og kjøpt mjølk. Dyrevelferda er viktig, og Myrdal-geitene står på halm i en stor og lys fjos. Ute har dei tilgang til beite, skog og fjell heile året. Myrdal ost blir seld i utvalde daglegvarebutikkar og spesialbutikkar i heile Noreg. Om sommaren er gårdsbutikken open, og der blir produkt frå eige ysteri og andre lokalmatprodukt selde.

Kontakt

Adresse:
  • Myrdalsvegen 202
  • 5690 Lundegrend
Telefon:
955 28 264
E-post:
post@myrdalgard.no
Nettside:
www.myrdalgard.no/

Fasiliteter

Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Myrdal Gård?