Gamal nothengje og barkeri i Bekkjarvik. Den største i sitt slag som er teke vare på her på kysten. Vert nytta til kulturarrangement. Ei svært fin utearena for konsertar.

Kontakt

Adresse:
  • 5397
  • Austevoll
Telefon:
+47 56 18 03 00
E-post:
postmottak@austevoll.kommune.no
Nettside:
www.austevoll.kommune.no

Hvor er Nothengjo - Bekkjarvik?