Gamal nothengje og barkeri i Bekkjarvik. Den største i sitt slag som er teke vare på her på kysten. Vert nytta til kulturarrangement. Ei svært fin utearena for konsertar.

Kontakt

Adresse:
  • 5397 Bekkjarvik
Telefon:
+47 90135322
E-post:
bekkjarvikgjestehavn@halstensen.no
Nettside:

Hvor er Hengjo - Bekkjarvik?