Start: Ved utgangen av Onarheimsvatnet mot Onarheimselva langs Fv79.
Informasjonstavle er sett opp, skilta og merka etter nasjonal standard. Det
lokale namnet på staden er Nyabruo.

Parkering: Inn på kommunal veg, 200m til bom.
Høgdeskilnad: 110-297 moh.
Tidsbruk: 4 km tur/retur, 1 time opp.
Gode råd: Lett fottøy. Fin trilletur

Turomtale:
Start langs kommunal veg til bom der det er parkering. Videre noko brattare stigning på skogsbilveg, så lettare stigning 500m til det flatar ut ved vegkryss 253 moh. Ta til venstre mot Blåbærhaugen der vegen svingar opp mot toppen. Vakker utsikt mot Onarheimsfjorden, Hardangerfjorden, Flornes, Kvinnheradfjella og Folgefonna, sørover i Sunnhordland og nordvest mot Stord/Fitjar. Rasteplass og besøksbok. Ved første vegkryss 253 moh. går avstikkar til høgre 700m mot Lynarhaug 287 moh. Rasteplass. Før siste stigning mot Blåbærhaugen går ein kort avstikkar mot høgre. Dette er ein ny tur som blei gjort tilgjengeleg då grunneigar bygde skogsbilveg i området.

Turen passar fint å gå for alle årstider, og underlaget er lett å gå på.

Kontakt

Adresse:
  • Rådhuset
  • 5685 Uggdal
Telefon:
+47 53 43 70 19
E-post:
post@tysnes.kommune.no
Nettside:
www.tysnes.kommune.no

Hvor er Nyabruo - Blåbærhaugen?