Omnshuset er eit nytt hus bygd i gamal stil. Det er eit privat museum som rommar ein eineståande samling gamle støypejernsomner fra ca. 1840-1940.


Ring for avtale om omvisning.
Servering etter avtale.

Kontakt

Adresse:
  • 5413 Huglo
Telefon:
+47 53 49 56 33
E-post:
elib-bru@online.no
Nettside:
www.huglo.no

Hvor er Omnshuset?