Orre gamle kirke er Jærens eldste bygg, trolig er kirken opprinnelig fra 1250. Her er det mye historie i veggene, og det formelig oser forhistorie av den gamle kirken. Forestill deg hvem de var, de som gikk her før deg, i det 13. århundre.   

Trolig var engelske munker arkitekter

Ifølge tradisjonen var det engelske munker som var arkitekter for middelalderkirken. For å bygge kirken ble byggmestre hentet fra England av den meget rike og mektige mannen Olru-Kåre. Han nevnes i Sverre-sagaen. Kirken var opprinnelig uten tårn, og enda mindre enn i dag. Veggene er metertykke murer med kleberstein i hjørnene. Orre gamle kirke fikk et tårn og et lite kor i tre midt på 1600-tallet. Våpenhuset ble bygget rundt 1663. Det ble lagt takstein i 1768. I 1864 ble det gamle koret revet, og et nytt og større kor ble reist i flukt med yttermurene. Det ble også satt inn to større empirevinduer i steinveggen mot sør.

Den gamle kirkeklokken fra 1200-tallet henger i loftet over våpenhuset i kirken. Døpefonten i kleberstein kom tilbake til kirken i 1985 og er deponert av Stavanger museum som tok hånd om døpefonten i 1878. Døpefonten ble solgt under restaureringen i 1864/65. Altertavle og prekestol fra første halvdel av 1600-årene er laget av Jørgen Snekker. Prekestolen er malt av Gottfried Hendtzschel, mens altertavlen ble malt av Daniel Maler i 1661. Altertavlen ble malt over i 1902 og bildefeltet fornyet. Et krusifiks som trolig er fra 1400-tallet ble satt inn i midtfeltet.

Kirken ble restaurert i 1977 og fikk ny bordkledning utvendig. Taket ble lagt om og fikk asfaltimpregnerte plater. Interiøret ble malt og støpejernsovnen fra slutten av 1800-tallet ble fjernet. Orre gamle kirke var sognekirke til 1950. Da ble den nye kirken for soknet tatt i bruk på Pollestad. Mellom kirken og Orreelva står det en minnestein over dikteren Alexander L. Kielland som ferierte mye på Orre.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Nordsjøvegen 1022
  • 4343 ORRE
Telefon:
51 78 95 55
E-post:
kontor@klepp-kirken.no
Nettside:
www.kulturminnesok.no/minne/?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/5339

Fasiliteter

Barnevennlig:

Hvor er Orre gamle kirke?