Vakkert naturområde (42 km2) like sør for Trollstigen. 5 aurevatn og om lag 35 km med aureelvar — alle vatna er kultiverte og det finst ikkje noko anna fiskeslag enn aure der. Mange av vatna ligg høgt over havet, og sikraste fiskeperiode er difor slutten av juli til midten av september. Vatna er Meiadalskoppen (961 m.o.h.), Slettvikvatnet (714 m.o.h.), Slufsekoppen (1054 m.o.h), heimste- og fremste Veslelangdalsvatna (961 m.o.h. og 1047 m.o.h).

Kortsal:
- Turistinformasjonen i Valldal +47 70 25 77 67
- Gjerde Camping+47 70 25 78 30
- Odd Langdal +47 70 25 86 22

Priser

Fra:
NOK 50

Kontakt

Adresse:
  • 6210 VALLDAL
Telefon:
+47 70 25 77 67
E-post:
valldal@dgt.no
Nettside:

Hvor er Øvstestølsområdet?