Prestvåg er et unikt tur- og badeområde like ved Vikevåg. Det er opparbeidet en asfaltert parkeringsplass ved hovedinngangen til området. Det er en rundt 700 meter lang gruset turvei med god standard til stort grøntområde og badeområdet. Fra området går det turstier videre rundt i skogen. Det er sittegrupper i området og baderampe, begge har begrenset adkomst. Det er tilgjengelig toalett omtrent 100 meter fra parkeringsplassen.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Vikevågveien
  • 4159 RENNESØY
Telefon:
51 85 92 00
E-post:
info@regionstavanger.com
Nettside:
www.stavanger.kommune.no

Hvor er Prestvågen tur- og badeområde?