Radiohòla er ein naturleg gøymestad som den norske motstandrørsla brukte under 2. verdenskrig.  Staden tente som gøymestad for ein radio som vart bruk til å ta imot nyheter frå England, i ei tid då det var forbudt å ha radio. Viss det vart funne ulovlege radioar hos folk vart dei hardt straffa.

Staden er i dag eit fint minne om aktiviteten som fann stad her under krigen. Skal du ut på tur til Jamburfjell kan det passa fint å stikka innom Radiohola på vegen. Hola ligg på øya Halsnøy, 1,5–2 km inn på øya, på toppen av ei lita opning omgjeven av skog.

Du kan ikkje sjå hola frå lavlandet, noko som gjorde dette til ein ideell gøymestad for motstandsrørsla. 

Det er tursti opp til radiohòla - ca 15 minuttars gange.

Kontakt

Adresse:
  • 5457 Høylandsbygd
Telefon:
E-post:
Nettside:

Fasiliteter

Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Radiohola?