Rundtur Heio - Agdesteinsfjedlet - Heio

Stad: Stord
Turkart: Stord-Fitjar (1:50:000)
Start og sluttpunkt: Parkeringsplass på Heio
Parkering: Ta av frå E 39 til Lundsseter, ca. 800 m nordom Ådland bru, (eller ved Førlandskrysset 4 km lenger nord) og følg vegen 7 km oppover mot Fjellstova. Herifrå ca. 500 m til vegkryss, ta av på delvis grus og bratt asfaltert veg til høgre retning mot Kattnakkjen ca. 4 km.
Merking: Infotavle på Heio, skilta og merka etter den nye merkestandar.
Gradering: Grøn, middels fottur 3 støvlar etter DNT systemet.
Høgdeskilnad: 390 – 472 moh.
Tidsbruk: 2 timar

Turomtale: Rundtur med start på Heio. Stien går over aus over myrane ,og på sørsida av Hetlesætertjødno. Vidare i småkupert terreng til Agdesteinfjedlet.          Fin utsikt over Langenuen, Huglo, Storsøy og Skorpo. Stien fylgjer så kraftlina ned dalen og over bekken til skiltet "Steinen". Frå skiltet fylgjer ein dalen opp til ein er ved "Steinen", herifrå fylgjer ein stien frå Svartavatnet og attende til Heio.

Skilting: Infotavle på Heio. 2 skilt Agdesteinfjedlet, 1 skilt Steinen , 1 skilt Heio

1 skilt Agdesteinfjedlet 472 moh.

Kontakt

Adresse:
  • 5417 Stord
Telefon:
+47 53 49 66 00
E-post:
Nettside:
www.stord.kommune.no

Hvor er Rundtur Heio – Agdesteinfjedlet – Heio?