Turveien på Kleppesiden langs Frøylandsvatnet, fra Orstad til Sandtangenområdet i Time kommune, egner seg ypperlig for småbarnsfamilier. Standarden på veien er beregnet til turgåing, trimming og sykling. Den har et godt grusdekke og er også egnet for rullestol. På dager med mye vind er dette også en velegnet tur.

Veien går gjennom terreng som veksler mellom barskog, lauvskog og noen åpne partier der du kan se utover vannet. Det er flere lune viker. Noen har rik vegetasjon av vannplanter, mens andre har sandstrender.

Fuglelivet er artsrikt, spesielt om våren. Ut over sommeren kan du oppleve å se toppdykkere med kyllinger på ryggen, sivhøner med små nøster svinsende rundt seg i vannskorpen og mange andre andefugler med unger. Flere svanepar er å se gjennom hele året.

Renseparker

Langs Frøylandsvatnet er det et intensivt jordbruksmiljø. Derfor har tilsig til bekkene ført til forurensing av Frøylandsvatnet. Så lenge det er jordbruk i dette området, vil det alltid være tilsig av gjødselstoffer. Derfor er det bygget renseparker i utløpene av bekkene som renner inn i vannet. Hva er så en rensepark? For å hindre at forurenset vann renner direkte inn i Frøylandsvatnet, anlegges først et sedimenteringsbasseng der større partikler bunnfelles. Vannet blir så ført videre gjennom et deltaområde med vegetasjon som har stor evne til å ta opp næringsstoffer. Næringsstoffer blir også avsatt på stein, røtter og andre materialer vannet møter på sin vei før det renner ut i Frøylandsvatnet.

Sandtangene er gamle elveløp

Da innlandsisen for alvor begynte å smelte vekk fra Jæren for 14 000 år siden, rant en kjempestor breelv i en tunnel under isen fra Foss-Eikelandområdet, over Frøylandsvatnet og videre ut til kysten ved Vik - Orre. Breeleven sto under kraftig trykk og førte med seg store mengder løsmasser. Elvesystemet kan i dag rekonstrueres ved hjelp av eskere; ryggformete avsetninger av lagdelt sand, grus og stein som er avsatt i smeltevannstunnelen. De karakteristiske tangene over midtre og søndre del av Frøylandsvatnet hører med til dette esker-systemet.

Kontakt

Adresse:
 • Orstad BMX track
 • 4355 Kvernaland
Telefon:
51 77 60 00
E-post:
postmottak@time.kommune.no
Nettside:
www.time.kommune.no

Fasiliteter

Avstand:
 • 8.2km
Vanskelighetsgrad:
 • Lett (grønn)
Total stigning:
 • 45m
Barnevennlig:
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:
Underlag:
 • Grus
 • Sti
Terreng:
 • Skogsområde
 • Innsjø
Sesong:
 • Høst
 • Vår
 • Sommer
 • Vinter

Hvor er Rundtur langs Frøylandsvatnet?