Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane Landskapsvernområde (SVR): - Norges nest største verneområde - Reinsdyrenes rike med høgfjells vegetasjon og dyreliv - Til dels ekte villmark der få ferdes - Fantastiske turmuligheter langs DNT sitt rutenett og hytter - Staka vinterløyper for vandringar på fjellski Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane Landskapsvernområde (SVR) er den naturlige sørenden av norgesryggen. Disse snaue, forblåste heiene rager opp fra lavlandet ved Evje og Tonstad i sør, helt til Haukeli og Røldal 180 km lenger nord. Med sine 2347 kvadrat kilometer er SVR Norges nest største vernesak etter Hardangervidda Nasjonalpark. Europas sørligste villreinstamme holder til i heiene. Det er og mange slags andre planter og dyr knyttet til høyfjellet som har sin sørligste utbredning her. Landskapet er like variert som det er stort. I sør blir heien karakterisert av småkupert terreng med bjørkekratt og trollfuru og tusenvis av små tjern og vann i høyde fra 800-1000 m. Nord for Gaukhei og Kvinen, kommer du tydeligere over tregrensen og det finnes grødige dalføre, lyng og knauser mellom 1000-1200 m. Så kommer en rekke med store vannkraftsmagasin som Rosskreppfjorden og Blåsjø, som sammenlagt står for en viktig del av Norges kraftproduksjon. Landskapet heves trinnvis til 1200-1400m og blir røffere, med glattskurte svaberg, morenerygger og store flytteblokker overalt. Snøfonn overlever gjerne sommeren på de høyeste toppene som Rjuven, Leirknuten og Snønuten, som med sine 1400 til 1600m rager høyt over heiene rundt. På Ryfylke-vestsiden av SVR Landskapsvernområdet, er landskapet mer dramatisk og stuper ned til trange juv og fjorder som Lysefjorden, Jøsenfjorden og Hylsfjorden. Dette er et flott terreng for nydelige toppturer med vidstrakt utsikt over fjordene, bygdene og øyriket mot havgapet. SVR grensar til en rekke med mindre landskapsvernområder som har fått oppmerksomhet for sitt landskap, planteliv eller særs vakre turmål: Frafjordheiane, Vormedalsheia, Lusaheia, Dyraheio og Kvanndalen er eksempler på Ryfylke-siden. Praktisk talt er derfor over 3400 kvkm høyhei vernet. Med utgangspunkt i Ryfylke er SVR og de tilknytta verneområdene lettest tilgjengelige via Fv45 Hunnedal-Sirdal-Setesdal (Suleskarvegen), med ferje fra Lauvvik til Lysebotn, via grusveien fra Vormedalen til Fundingsland, fra Gullingen over sommerveien til Blåsjømagasinet, fjellveien fra Nesflaten til det regulerte Holmavatnet og selvsagt via E134, Haukelifjell. Det er fri ferdsel i heia med unntak av vernesoner for villreinen som er markert på kart. Vi anbefaler bruk av DNT Stavanger Turistforening sine velmerka løyper og hyttenett. Noen av hyttene som Stranddalshytta, Lysefjorden Turisthytte og Haukeliseter fjellstue er betjente og her kan du få deg eit godt måltid og behagelig seng. Du kan og sykle heiene på tvers idet du følger Nasjonal Sykkelrute fra Telemark via Setesdal til ferja i Lysebotn. En fantastisk rute. Turkart kan kjøpes i turistinformasjonene, i diverse friluftsbutikker og Stavanger Turistforening sin butikk i Stavanger. Planlegg din tur med DNT planleggingskart.

Kontakt

Adresse:
  • Postboks 4
  • 4747 Valle
Telefon:
95 20 70 83
E-post:
post@svr.no
Nettside:
www.svr.no

Hvor er Setesdal og Ryfylkeheiane Landskapsvernområde?