Aarflot sin kunnskapstørst var vid: frå praktisk jorddyrking til teoretisk astronomi. Kunnskapen skulle delast og formidlast vidare. Han vart lærar og lensmann, og han grunnla både bibliotek, trykkjeri og avisa Norsk Landboeblad. Avisa kjem framleis ut i Volda, under namnet Møre.

Historia

Sivert Aarflot (1759–1817) vart fødd inn i ei tid og eit samfunn der det fanst grobotn for lærdom og litteratur. Lesekunna var godt etablert, og den positive haldninga til opplysning og bokleg lærdom vart forsterka då presten Hans Strøm kom til Volda i 1764. Strøm la stor vekt på dei rasjonelle danningsideala i opplysingstida, og hovudverket hans, Beskrivelse over Fogderiet Søndmør, vart eit føredøme for slike framstillingar i samtida. Tankane til Strøm kom til å prege både Sivert Aarflot og seinare Ivar Aasen.

Aarflot førte vidare denne lærdomstradisjonen på fleire måtar. 19 år gamal vart han omgangsskulelærar i Ørsta, men opplysningsarbeidet skaut verkeleg fart då han kjøpte garden Ekset i Volda i 1797. Her etablerte han i åra 1797–1809 bibliotek, postopneri, trykkjeri og bokhandel. Hovudverket hans var likevel Norsk Landboeblad, som kom ut i åra 1810–1816. Her skreiv og publiserte Aarflot opplysningsstoff retta mot den lesande allmugen. Nedslagsfeltet vart stort, avisa hadde om lag 600 tingarar.


Museet er ope kvar torsdag kl. 12-16, eller etter avtale gjennom året. Ta kontakt!

  • Trip Advisor logo
  • Facebook logo
  • Instagram logo

Viti

Se alle tilbudene til Viti

Tider

Andre dagar: Ope etter avtale

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
12:00–16:00
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Priser

Vaksen:
NOK 70
Barn (0-18):
Gratis
Gruppe 10+ (per per):
NOK 50

Kontakt

Adresse:
  • Sivert Aarflot vegen 10
  • 6104 Volda
Telefon:
+47 70 23 90 00
E-post:
post@vitimusea.no
Nettside:
www.vitimusea.no/musea/sivert-aarflot-museet

Fasiliteter

Toalett:
Sesong:
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter
  • Vår

Hvor er Sivert Aarflot-museet?