Sivert Aarflot var bondesonen med 22 dagars skulegang som vart ein av dei fremste folkeopplysarane på Nordvestlandet. Aarflot sin kunnskapstørst var vid: frå praktisk jorddyrking til teoretisk astronomi.

Kunnskapen skulle delast og formidlast vidare. Han vart lærar og lensmann, og han grunnla både bibliotek, trykkjeri og avisa Norsk Landboeblad. Avisa kjem framleis ut i Volda, under namnet Møre.

  • Facebook logo
  • Instagram logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Viti Musea, Sivert Aarflot vegen 16
  • 6104
  • Volda
Telefon:
70 23 90 00
E-post:
post@vitimusea.no
Nettside:
www.sunnmore.museum.no

Hvor er Sivert Aarflot-museet?