Skjæveland gamle bru er en bro over elven Figgjo på Jæren. Midten av broen utgjør grensen mellom Klepp kommune og Sandnes kommune. Broen ble ferdig i 1853. Byggematerialet er for det meste stein, bygget som en kombinert stenhvelv- og stenhellebro. Broen er 100 meter lang. Den ble bygget som en del av Vestlandske hovedvei, og var den første broen i Rogaland fylke som ble bygd for kjøretøy. Broen ble tegnet av Ingebret Mossige, lensmann og veiinspektør i Time kommune. Gabriel Høyland (1820–1907) ledet byggingen av broen. I 1966 ble det åpnet en ny bro for riksvei 44, og Skjæveland gamle bru har etter dette blitt benyttet til gang- og sykkelsti. Den ble restaurert i 1985, og ble i 2002 tatt med i Nasjonal verneplan for veier, broer og veirelaterte kulturminner.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Skjæveland
  • 4352 KLEPPE
Telefon:
51 42 98 00
E-post:
postmottak@klepp.kommune.no
Nettside:
www.klepp.kommune.no/

Fasiliteter

Parkering:
Barnevennlig:
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:
Sesong:
  • Vår
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Skjævelandbrua?