I dag finnes det to broer i naturstein og teglstein i Skodje, over Skodjestrømmen og Eggestrømmen. Broene ble bygget i 1916-1919, og tatt i bruk i 1922, og da broa over Skodjestrømmen kom var det den største steinbroa i Nord- Europa.

Broa over Skodjestrømmen er ikke dimensjonert for dagens trafikklaster, og er ny bro åpnet sommeren 2004. Den gamle broa skal bevares som et kulturminne.

Kontakt

Adresse:
  • 6260 Skodje
Telefon:
70 24 40 00
E-post:
Nettside:
www.skodje.kommune.no

Hvor er Skodjebroene?

Fjord Norways sekundærlogo