Sola ruinkyrkje, også omtalt som Sola gamle kirke er bygget på restene etter en romansk steinkirke fra tidlig 1100-tallet. I 1871 ble kirken kjøpt av kunstmaleren Johan Bennetter (1822 - 1904) som gjorde den om til bolig. Store deler av kirken ble revet under 2. verdenskrig. Kirken ble deretter gjenreist og restaurert i 1995. Sola ruinkyrkje brukes i dag til konserter og andre sammenkomster, samt at kirken er en av regionens mest populære kirker å gifte seg i. Erling Skjalgssons kirke? Det er godt mulig at det her har ligget en tidligere stavkirke i tre, som har vært bygget av Erling Skjalgsson i tilknytning til hans gård på «Kirke-Sola». Plasseringen av kirken midt på Sola med utsikt mot Solastranden, havet, Rott og mot Hafrsfjord gjør dette til et naturlig sted å ha en hovedgård. I dag står det en stor bautastein som minnesmerke for Erling Skjalgsson like utenfor ruinkirken.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Bautavegen 10
  • 4050 Sola
Telefon:
51 65 34 80
E-post:
post@solakulturhus.no
Nettside:
solakulturhus.no/sal/sola-ruinkyrkje

Hvor er Sola ruinkyrkje?