Solastranden er langgrunn, derfor er den et populært sted for brettseilere og surfere på vindfulle dager. I nordenden finner du Sola Strand Hotell og Solastranden golfbane. I nærhet til stranden finner du også krigsminner, som bunkerser og rester av kanonstillinger. Med start på Solastranden, kan du også ta turen langs stranden og kysten fem kilometer sørover til Vigdel for en flott gåtur med bademuligheter hele tiden, både på strand og langs svaberg og klipper. Solastranden og Jærstrendene er populære steder for fugleliv på utfart nord- og sørover, hele året. Du kan se et rikt og variert fugleliv i området, og det er derfor båndtvang hele året i områder under Jæren landskapsvernområde. Det er også regler på når man kan utøve aktiviteter som forstyrrer fuglelivet, som surfing, brettseiling og kiting. Sett deg inn i hvor og når du kan drive med disse aktivitetene. Annen viktig informasjon om ferdsel langs Jærstrendene: - Det er forbudt å ferdes med motorkjøretøy - Forbud mot surfing/brettseiling/kiting i fuglefredningsområder fra 1. oktober til 31. mars - Riding med hest, sykling, telting og camping i sanddyner er forbudt - Du må ikke ferdes på dyrket mark i vekstsesongen - Respekter privatlivets fred. Slå ikke opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytter. Tillatelse av grunneier kreves ved telting over to døgn - Du må ikke tenne opp bål i skog og mark fra 15. april til 15. september - Der du ferdes, har andre sin næringsvirksomhet. Ta hensyn til dette. - Har du hund med ut i naturen, har du plikt til å holde den i bånd langs Jærstrendene, og ta særlig hensyn der husdyr beiter - For jakt og fiske gjelder spesielle regler - Droneflyging er forbudt i hele verneområdet - Større arrangement er ikke tillatt uten forhåndsdispensasjon For erfarne surferne, vil surfeforholdene lenger ut på høsten by på bedre muligheter til å finne gode forhold. Husk at det er forbud mot surfing/brettseiling/kiting på strender som er berørt av fuglefredning (1. okt. - 31. mars). Kiting er kun mulig på følgende strender: Sola, Hellestø, Byberg, Bore og Brusand. 

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Nordsjøvegen
  • 4097 SOLA
Telefon:
51 65 33 00
E-post:
epost@sola.kommune.no
Nettside:
www.sola.kommune.no

Hvor er Solastranden?