Solheimsdalen - Grovatnet - Tysnessåto
Parkeringsplassen i Solheimsdalen er eit av dei mest brukte
utgangspunkt for turar i Tysnesfjella både sommar og vinter.
Turene går gjennom bjørkeskog til over skoggrensa med lyng
og brake, der ein får kjensle av høgfjellsvidde. Tysnessåto,
753 moh. er den høgste toppen i Tysnes med flott utsikt i alle
retningar.

Frå Grovatnet er det mogeleg å gå vidare mot Breistølen og
Vasstøl.

Gode råd: Nokre våte parti, bruk høvelege sko.

Lengde/Tid: 24 km t/r, 4 timar opp.
Høgdeskilnad: 280 - 753 moh.

Turen startar med lett stigning etter traktorveg om lag 3 km
før den går over på sti til Grovatnet. Det kan vera parti der det
kan vera noko vått. Ved Grovatnet 468 moh. tek stien av mot
venstre opp ein bekkdal, gjennom bjørkeskog til Såtefjellet der
stien går slakt innover til foten av Såto. Herifrå ser ein det
andre fjellmasivet på øya, med Etlådnefjellet 737 moh. og
Hovlandsnuten 727 moh. Den siste oppstigninga mot
Tysnessåto er noko slakkare enn turen opp om Malkenesdalen.
Alternativt kan ein følgje stig ned Malkenesdalen tilbake til
Solheimsdalen.

Kontakt

Adresse:
  • Rådhuset
  • 5685 Uggdal
Telefon:
53 43 70 19
E-post:
post@tysnes.kommune.no
Nettside:
www.tysnes.kommune.no

Hvor er Solheimsdalen - Grovatnet - Tysnessåto?

Fjord Norways sekundærlogo