Solstråleøya friluftsområde, aust i Godøysund. 

Toalett, grill, grindabygg og kai på nordspissen av øya.  Flytebryggje sørvest på øya. Fin lita sandfjøre eigna for born vest på øya.  Den gamle oppsynsbustaden, kan leigast etter avtale med Solstråleøya venelag.  Kai og informasjontavle på på nedsida av huset.  Solstråleøya er ein frodig øy med om lag 20 treslag og gamle spaservegar er rydda. Øya vart gjeve til kongehuset i 1905 etter å ha vore i britisk eige.  Etter kong Olavs død gav arvingane øya i gåve til Tysnes kommune, under føresetnad av at eigedomen vart nytta «til friluftsområde for almenheten, men med fortrinnsrett   for funksjonshemmede».

Bading og strandlek

På Solstråleøya finn du to kritthvite sandstrender som på ein varm sommardagfår tankane til å fly til langt meir eksotiske stader. Begge strendene ligg i store beskytta bukter og det er ikkje uvanleg med høge badetemperaturar. Kommunen og vennelaget har også anlagt egne stupebrett og flytebrygger alle besøkande kan nytte.

Det er og mogleg å overnatte på Solstråleøya, anten i hus eller i telt på camping.

Det er to hus til utleige. Dersom du ynskjer å leige eit av husa, kan du kontakte Solstråleøya Venelag: +47 418 08 428. 

På campingen er det god plass til telt, og det er sanitæranlegg på området. 

Kontakt

Adresse:
  • 5680 Tysnes
Telefon:
53 43 70 00
E-post:
Nettside:

Hvor er Solstråleøya friluftsområde?