Helt øst på Kvitsøy finner du turstien som tar deg med ut til steinkorset og ruinen etter St. Clemens-kirken. Turstien starter innerst i Leiasundet og fortsetter over en gjerdeklyver og inn på beitemark. På turstien vandrer du sammen med sauene, så ta hensyn til at du går i maten deres.

St. Clemens kirkeruin

Det var vanlig praksis å reise kors der man skulle bygge en kirke. Ettersom St. Clemens kirkeruin ligger kun 200 meter fra steinkorset er det naturlig å se steinkorset og kirkeruinene i sammenheng. Kirken var viet til sjømennenes helgen, St. Clemens, og regnes som den første sjømannskirken i Norge. St. Clemens-kirken er nevnt i et pavebrev til Munkeliv kloster i Bergen i 1146, hvor Kvitsøy på den tiden gikk under navnet Aumar. Men det antas at kirken ble oppført noe før dette. Kirken ble bygget i stein og var en nokså liten kirke. Ruinene etter St. Clemens-kirken er i dag mindre synlige. Døpefonten som står i Kvitsøy kirke er den originale døpefonten fra St. Clemens-kirken og er et godt bevart kulturminne som sammen med steinkorset og St. Clemens kirkeruin representerer den tidlige kristningstiden i Norge.

Steinkorset

Steinkorset ved Leiasundet rager nesten fire meter over bakken, og er Kvitsøys mest kjente fortidsminne. Korset er lett synlig fra skipsleia og har opp gjennom tidene vært et viktig seilingsmerke og hatt funksjon som havnekors. Ingen vet med sikkerhet når korset ble satt opp, men det er trolig minst 1000 år gammelt. Engelske misjonærer kan ha reist korset allerede på 900-tallet. Snorre forteller i Snorresagaen at Erling Skjalgsson og Olav Haraldsson gjorde et forlik på Kvitsøy i 1016. Mest sannsynlig ble dette inngått ved Steinkorset. 

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Fv. 555 520
  • 4180 KVITSØY
Telefon:
E-post:
Nettside:
www.kvitsoy.kommune.no/innhold/kvitsoy/severdigheter/steinkorset-og-st.-clemens-kirkeruin/

Fasiliteter

Avstand:
  • 1.1km
Varighet:
  • Kort tur (0,5-3t)
Barnevennlig:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Steinkorset og St. Clemens kirkeruin?

Fjord Norways sekundærlogo