Ta sykkelen fatt og opplev Gudeøya Tysnes! Ein informativ vegvisar, Sykkelstreif i Njardarlog og brosjyra Gudestreif i Njardarlog gir deg kunnskap og informasjon om kulturskattane på Tysnes. Tavler er sett opp og her finn du òg sitjebenkar. God pedaltur! Velkommen på sykkel i Njardarlog! Nytt sykkelkart med beskrivelsar finn du her. Tilgjengelig på turistinformasjonane i regionen. 1. Tysneset Kultplass, soldyrking, ekserserplass med gapestokk, minne frå fleire kyrkjer. Frå Våge tek du av mot Lunde i rundkjøyringa, RV 49. Etter 3.5 km tek du, mot Godøysund. Fylg skiltet til Tysnes. Ver grei, gå vegen, med steingarden på venstre hand, ned til kyrkjegarden. På vegen vidare mot Lunde, kan du sykle opp til Myrdal. Vil du opp på Tysnessåto (753 moh), byrjar merka sti bak Myrdal Gard. 2. Årbakka Gravfelt og handelsplass. Rett etter Lunde tek du av frå RV 49 og syklar forbi Vevatnet på ein pittoresk veg, med fint tilhogne stabbesteinar, som opna i 1936. Frå høgdedraget, 85 moh, trillar du vidare til Hovland. Her budde Axel Mowatt (stamfaren til Baroniet) og Claus Pavels Riis (songen "Anne Knutsdotter"). Ved Årbakka Handelsstad, svinger du ned til venstre. 6 høgreiste bauta-steinar frå jarnalderen! Kulturminnetavla fortel deg heile soga. 3.Flakka kalkomn Kalkbrenning, ei stor næring. Med utsyn mot Kvinnheradsfjella kjem du fyrst til Onarheim og så til Flakke kalkomn, i drift til 1902. På Tysnes si austside, ligg eit belte av kalkstein som var nytta som råstoff. Her er og ei nedlagt svovelgruve, som du kan vitje, men hugs lys, her er bekmørkt! Meire info på kulturminneplata. 4. Flatråkervassdraget Rundtur med sykkel eller kajakk & kano blant ferskvassholmar! Til Flatråker er det 12,2 km. På Hodnaneset ferjekai er det kiosk. Ynskjer du ein avstikkar, sykklar du langs med Flatråkervassdraget. Vil du heller bruke armane kan du ringe Kenneth Kajakk, 905 19 237 og padle omkring holmar og sund. Sjekk med Kenneth eller turistinformasjonen! 5. Flygansvær Fort Kanonstillingar frå 2. verdenskrig Nå skal du ut til pittoreske Reksteren, som fekk bru på slutten av 1970 talet. Frå krysset ved Søreide, 1 km før Uggdal, tek du av til Reksteren. Fram til Flygansvær er det 13 km. Storslått utsyn over Selbjørnsfjorden mot storhavet. Dette var ei strategisk plassering for den Tyske okkupasjonsmakta. Her hadde dei kontroll med skipsleia og innsegling frå Nordsjøen. Kulturminnetavle med detaljert informasjon. 6. Hope Kyrkjegard «The spooky churchyard»; avkristna og gløymd i 1922. Ein skoddefull vinterdag i 2008 fann me ein overgrodd gravplass, med over 100 år gamle skeive gravstøtter. Der stod dei innimellom kratt, røter og skog, omkransa av ein mosegrodd steingard. Ved inngangen eit lite likhus i sveitserstil med klokketårn. Hjarteleg velkomen til ei særmerkt oppleving! Tavle med info om jaktebygging, oppgangssaga nede i fjøra og Spanskesjuka. 7. Uggdalsdalen Oldtidsvegen mellom Uggdal og Onarheim. Kulturmiljø og spor etter eldre vegfar. Vegen er fleire stader halvannen meter brei, steinsett og går over to vad. Vegen går gjennom to større område med gravrøyser, der det og er funne hustufter. Kan vera ein av dei eldste kjente vegane i Hordaland. Informasjonstavla finn du på venstre side av vegen attmed ein steingard 3,1 km frå Uggdal. Vegstrekkja tek omlag ein halv time å gå.  

Kontakt

Adresse:
  • Rådhuset
  • 5685 Uggdal
Telefon:
+47 53 43 70 19
E-post:
post@tysnes.kommune.no
Nettside:
www.tysnes.kommune.no

Hvor er Sykkelstreif i Njardarlog (Tysnes)?

Fjord Norways sekundærlogo