Stad: Husnes, Valen, Handeland

Omtale På Husnes går ein frå Statoil langs Opsangervatnet mot lysskulpturen "Samspel". Stien tar av til høgre litt lengre oppe. Ein kan og starta frå Spar Valen eller frå Handeland Gard. Den Stavangerske Posttour vart etablert i 1647. Vegen gjekk frå Stavanger gjennom Kvinnherad til Bergen.

Turkart Folgefonna nasjonalpark. Start- og sluttpunkt Husnes via Valen til Handeland, totalt om lag 9 km. Bruk fantasien for å gå deler av turen. Parkering Husnes: Ved Statoil. Valen: Ved Spar Valen. Handeland: Ved Handeland Gard eller parkeringsplassen mot Handelandsdalen. Merking God grusveg med god skilting. Fleire informasjonstavler er oppsett undervegs. Hovedtavle ved Spar Valen. Gradering Grøn, eigna for barnevogn og motorisert rullestol. Høgdeforskjell 40 -100 moh. Tidsbruk Varierer etter kva del av vegen ein vil gå. Gode råd Bruk fantasien for å gå deler av turen. Bussrutene kan vera eit alternativ for retur til eigen bil.

Historie: Den 13. mai 1785 vart det ved kongeleg resolusjon vedteke å opna ei postrute frå Bergen til Stavanger. Den skulle gå ein gong i veka gjennom kystdistrikta " for at gagne fiskeriene og andre næringsveier i disse avsides beliggende steder samt lette og befordre den derav flytende handel". Posten skulle gå frå Stavanger til Bergen kvar tysdag middag kl. 12, og frå Bergen laurdag ettermiddag kl. 5. Frå Bergen til Stavanger rekna ein veglengda til 18 mil, og dette skulle gjerast unna på 36 timar. Det tok oftast dobbelt så lang tid. I ytre Kvinnherad var ruta slik: Helvik i Herøysund – Husnes – Teigen – Valen – Sandvoll – Ølfernes Denne postruta vart kalla "Den Stavangerske Posttour" og vart verande uendra fram til 1870 åra. I 1994 gav Husnes mållag ut ei bok som heiter Postvegen Kvinnherad. Det var Otto Vikane som var forfattar. Etter dette tok "eldskjeler " fatt på arbeidet med å finna fram og restaurera dei traseane av den "gamle hovudveg" som enno var synlege. Det er såleis ferdigstilt eller under arbeid/planar for ein samanhengande tur / kulturveg på ca tre mil, mykje av vegen er med universell utforming. I 2009 vart Interesselaget Postvegen, Ølfernes – Herøysund skipa. Laget organiserer vølingsarbeidet langs heile strekkja. Etter planen vil Interesselaget Postvegen, Ølfernes – Herøysund finna fram og merkja minst tjue ulike kulturminne langs vegen. Desse er: seks bronsealdergraver på Ølfernes, sag / kvernhus grunnar i Lervik. Bruer i Ertslandsmarka, gammal skule, sandtak og fallosstein på Sandvoll, reperbane, dyregraver, kraftstasjonar, sjukehus, Gjest Bårdsen segn, jettegryter og postopneri på Valen, gamle Hellandsbrua, industri og husmannsplassar på Husnes, det første bossbrenneriet i Kvinnherad, "Urastovo" kvileplass for vegarbeidarane, og postbryggja i Herøysundet. Det vil nok også dukka opp andre som me enno ikkje har oppdaga. Dette arbeidet vil vera ferdig i 2014. I dag kan det meste av postvegen brukast som turveg. Den er skilta der den kryssar riksveg 48. Det er såleis mange stader der turen kan ta til. God tur på den "gamle hovudveg"  

 

Kontakt

Adresse:
  • 5451 Valen
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
tursti.kvinnherad.no/

Fasiliteter

Avstand:
  • 9km
Vanskelighetsgrad:
  • Lett (grønn)
Terreng:
  • Skogsområde
Sesong:
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter
  • Vår

Hvor er Tur på Postvegen?