Stad

Uskedalen.

Turkart

Folgefonna nasjonalpark.

Start- og sluttpunkt

Eik i Uskedalen

Parkering

Ved Gamleskulen i sentrum. Stor P-plass med informasjonstavle for Uskedalen. Gå langs Rv 48 forbi brua over Eikeelva 2 km frå sentrum, retning Husnes. Følg Eikevegen opp gjennom eit par krappe svingar og ta til venstre ved turskilt.

Merking

Informasjonstavle ved Eikevegen.

T-merka med skilt og vardar.

Gradering

Svart. Krevjande, fire støvlar etter DNT-systemet.

Høgdeskilnad

5 – 1200 moh.

Tidsbruk

7 timar t/r.

Gode råd

Siste delen opp til Englafjell er bratt ur med ein del lause steinar, gå forsiktig både for eigen del og for turfølgjet sin del. Sjå også omtale for alternativ rute "Englafjell frå Fet" som opnar for ein fin rundtur.

Turomtale

Følg merking innover Eikedalen til Flåtene. Vidare oppover mot Eikedalsskaret og til Jordsvatn 777 moh. Her er stidele til Manen 1014 moh. Siste delen opp til Englafjell går i bratt ur med ein del lause steinar. Få stader har ein så vidt utsyn som frå Englafjell.

For oppdatert turskildring, sjå www.ut.no

Kontakt

Adresse:
  • 5463 Uskedalen
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Englafjell frå Eik?