Stad

Sunde.

Turkart

Folgefonna nasjonalpark.
Topografisk kart Norge blad 1214 IV – Husnes.

Start- og sluttpunkt

Kaldestad, ved avkjørsel frå riksvegen for den søre vegen ned til Prestnes.

Parkering

Nokre få P-plasser ved startpunktet.

Merking

Informasjonstavle ved start.
Raudmåla merke og skilt.

Gradering

Blå. Moderat, to støvlar etter DNT-systemet.

Høgdeskilnad

50 – 271 moh.

Tidsbruk

1 timar t/r.

Gode råd

Stien er enkelte stader noko myrlendt, bruk høvelege sko. Til Kaldestadåsen er også fleire alternative opp- og nedgangar. Sjå rutekartet og bruk fantasien for å leggja opp interessante turar.

Turomtale

Stien går etter 50 meter bratt opp gjennom eit granfelt. Over granfeltet er det fin utsikt innover Hardangerfjorden og utover Sunnhordlansbassenget. Følg merking i slakare lende til gapahuken på toppen.

For oppdatert turskildring, sjå www.ut.no

Kontakt

Adresse:
  • 5460 Husnes
Telefon:
53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Kaldestadåsen frå Kaldestad?

Fjord Norways sekundærlogo