Stad

Uskedalen.

Turkart

Folgefonna nasjonalpark.

Start og sluttpunkt

Øvre Haugland, ved bru over Uskedalselva. Parkering Frå rv. 48 tek ein av på veg skilta mot Musland. Etter ca 4 km er det P-plass ved bru over Uskedalselva mot høgre til skogsveg.

Merking

Skilt og informasjonstavle ved P-plassen. Enkelte T-ar langs skogsvegen.

Gradering

Grøn. Eigna for barnevogn, sykkel og motorisert rullestol.

Høgdeskildnad

80 - 100 moh.

Tidsbruk

1,5 timar t/r.

Gode råd

Dersom ein ønskjer å kombinera turen til kalkestasjonen med ein terrengtur, kan ein følgja stien til Ulvanosa 100 meter til møte med stien som kjem frå Døssland. Over brua og lett tur ut dalen til bilvegen 100 meter ovanfor idrettsplassen. Rundturen er ikkje eigna for barnevogn og rullestol.

Turomtale

Ein går over brua og følgjer skogsbilvegen til venstre. Etter vel 1 km kjem ein fram til Uskedalen elveeigarlag sin kalkestasjon. Dette er endepunktet på turen. Ved kalkestasjonen er det sett opp bord der ein kan nyta nista. Rullestol: Turstien er godt eigna og har fast grusdekke. Vegen har bom i starten, men den er vanlegvis ikkje nede og låst.

Kontakt

Adresse:
  • 5463 Uskedalen
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Kalkestasjonen?