Stad Halsnøy, Landa. Turkart Fritidskartet Halsnøy/Fjelberg, målestokk 1:20.000. Til sals hos butikken "Buketten" på Sæbøvik. Eides Bensinstasjon, Eidsvik. Fjelberg Landhandel, Fjelberg. Start-og sluttpunkt Tømmerplass på sørsida av Landåsen Parkering Køyr gjennom rundkøyringa på Tofte mot Sydnes. Følg denne vegen 1 km til turskilt mot venstre. Parkering på tømmerplassen der, men parker slik at du ikkje hindrar oppkøyringa til åsen. Merking Informasjonstavle ved start. Skilta og T-merka. Gradering Grøn. Lett tur, ein støvel etter DNT-systemet. Høgdeskilnad 50 - 209 moh. Tidsbruk 1 - 1.5 time t/r. Gode råd Ein lett og fin trimtur. Turmtale Frå parkeringsplassen på skogsveg opp lia. Ta til høgre i det første skogsvegkrysset og også i det andre høgare oppe. God sti siste hundre meter frå skogsvegen opp til toppen.  

 

 

Kontakt

Adresse:
  • 5454 Sæbøvik
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Landåsen på Halsnøy?