Stad Tveitedalen, Utåker. Turkart Folgefonna nasjonalpark. Start- og sluttpunkt "Ternebu" i Tveitedalen. Parkering Ved "Ternebu", skisenteret i Tveitedalen. Frå riksvegen tek ein av til Holmedal i vegkryss før nedkjøring til ferjekaien på Utåker. Ved nytt vegkryss etter 3 km går vegen 2,5 km nordover til skisenteret. Merking Informasjonstavle ved "Ternebu". Ikkje spesielt merka, men følgjer lysrekka rundt Bakkastølsvatnet. Gradering Grøn. Deler av rundturen kan gåast med barnevogn, i alle fall 1,2 km til inste brua. Høgdeskilnad Ruta er litt kupert. Tidsbruk 1 time rundtur. Gode råd Første halvdel av løypa er eigna for barnevogn og rullestol. Mulegheiter for fiske (småaure) i elva langs løypa. Fiskekort ikkje naudsynt. Fine badeplasser sommarstid. Vått ver krev gode sko over myrane midtvegs på turen. Turomtale Rundløype. Frå P-plassen følgjer ein lysløypa på høgre sida innover langs vatnet og elva, ca.1,2 km til inste brua. Over brua og tilbake langs vestsida av vatnet. Grillplass med bord og benker ved Tverrberg etter ca. 0,8 km. Rullestol: Første del av rund løypa i Tveitedalen er godt eigna for elektrisk ute-rullestol, og har fast grusdekke fram til inste brua. Resten av løypa er ueigna for rullestol.

Kontakt

Adresse:
  • 5453 Utåker
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Lysløypa i Tveitedalen?