Stad
Opsanger på Sunde.

Turkart
Folgefonna nasjonalpark.
Topografisk kart Norge 1 : 50000 blad 1214 IV – Husnes.

Start- og sluttpunkt
Ved starten av skogsvegen på venstre side omlag halvvegs frå krysset på Opsanger mot snøggbåtkaien.

Parkering
Ved starten av skogsvegen (få bilar) og på P-lass ved industriområdet rett nedanfor hovudvegen.

Merking
Informasjonstavle ved start.
Skilt og raudmåla merkestikker der stien tek av frå skogsvegen.

Gradering
Grøn.

Høgdeskilnad
0 – 45 moh.

Tidsbruk
1 time t/r.

Gode råd
Vel framme på turmålet er det fine tilhøve for fisking og bading. Tilrettelagd rasteplass med bord og benker.

Turomtale
Følg skogsvegen 500 m til vegdele og vidare til høgre på skogsveg som etter kvart går over på god sti til utsiktspunkt. Derfrå kort ned til rasteplass ved sjøen.

Kontakt

Adresse:
  • 5450 Sunde i Sunnhordland
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Opsangerneset?