Stad Halsnøy, Tofte Turkart Fritidskartet Halsnøy/Fjelberg, målestokk 1:20.000. Til sals hos Buketten, Sæbøvik. Eides Bensinstasjon, Eidsvik. Fjelberg Landhandel, Fjelberg. Start- og sluttpunkt P-plass/tømmeropplagsplass ved søraustfoten av Toftåsen. Parkering Køyr gjennom rundkøyringa på Tofte mot Sæbøvik. Etter 40 meter ta av på veg opp mot høgre, rett etter opphøgt fotgjengarfelt. Vidare på bein veg mot Toftåsen, ikkje sving til høgre. Følg skilting til parkering ved tømmeropplagsplass. Merking Informasjonstavle ved start. Skilta og T-merka. Gradering Grøn. Lett tur, ein støvel etter DNT-systemet. Høgdeskilnad 65 - 195 moh. Tidsbruk 1.5 time som rundtur. Gode råd Tur retur P-plassen går på skogsveg. Som alternativ kan ein gå ein rundtur. Anbefalt retning er med urvisaren, men turen er fin også motsett veg. Sjå omtale. Turomtale Gå 200 meter attende frå P-plassen på vegen du kom, og ta inn på vegen til høgre. Følg denne vegen 500 meter til god sti opp til toppen. Ta gjerne ein tur opp i speidartårnet og nyt utsikta. Nedfart vidare på sti mot aust og skogsveg ned til parkeringsplassen.

Kontakt

Adresse:
  • 5454 Sæbøvik
Telefon:
+47 99 37 72 37
E-post:
verten@landsbyen.no
Nettside:

Hvor er Tursti til Toftåsen?

Fjord Norways sekundærlogo