Stad Husnes

Turkart Folgefonna nasjonalpark.

Startpunkt og parkering Ved Husnes Vassverk tett ved fylkesvegen, 300 m nord for rundkøyringa ved Hellandsbrua, Husnes

Merking T-merkt og skilta

Gradering BLÅ – Moderat

Høgdeskilnad 25 - 649 moh

Tidsbruk 4 timar t/r i vanleg turtempo, pausar kjem i tillegg Turlengde fram: 4,0 km

Gode råd Turen til Vardhaugselet kan utvidast mot Vardhaugen og Mjelkhaug. Turen er også merkt frå Søsterheimen på Valen: www.tursti.kvinnherad.no

Turomtale Følg stien til Nordfjell. Derfrå til Vardhaugselet går ein delvis i eit flatare parti, søre del av Svaneheia.

Vardhaugselet: Ein reknar med at dei solide murane vart oppsette ca. 1860, og at det var stølsdrift her fram til 1905. Restaureringa av bygget er gjort av "Interesselaget for Vardhaugselet" i 2002, og selet er no ope for alle heile året. Vardhaugselet er eit turmål som ligg inne i DNT-appen SjekkUT.

For oppdatert turskildring, sjå www.ut.no. 

Kontakt

Adresse:
  • 5460 Husnes
Telefon:
53 48 31 00
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:

Hvor er Tursti til Vardhaugselet frå Husnes?

Fjord Norways sekundærlogo