Uadalen fornminneområde er rester etter et gårdsanlegg fra eldre og yngre jernalder (200-900 e.kr.). Parkering på rasteplass ved E39, 5 minfra Vikseå i nordgående retning. Her finner du en merket sti som går gjennom skogen, over en elv og over på den andre siden av vannet. På sletten finner du tydelige rester av to bruk med i alt seks hus, bygd med trevegger innenfor og yttervegger av stein. Dette er et av landets største gårdsanlegg fra jernalderen. Gårdsanlegget delte ca 160 mål fellesinnmark. Du finner også rydningsrøyser og gravhauger. 

Kontakt

Adresse:
  • 4389 VIKESÅ
Telefon:
51 20 11 00
E-post:
Nettside:
opplevbjerkreim.no/turar-i-bjerkreim/

Fasiliteter

Parkering:
Barnevennlig:
Sesong:
  • Vår
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Uadalen fornminneområde på Storrsheia?