For over 40 år sidan oppdaga ein plutseleg ein oval ring ute på eit område på øya Espevær ved Bømlo. Heilt fram til i dag kan ingen kunne svare sikkert på korleis ringen har oppstått. Der har vore mange forslag. Som t.d. at den har oppstått ved at ein har leika her, det kan vere motorsykkel, sopp eller sågar kaniner som har laga han.

Mange meiner også, at dette er avtrykket av ein Ufo.

Der går ein flott tursti til Ufo-fingen. Denne er godt merka. Turen dit tek ca 15-20 minutt til fots. Viktig med gode tursko då det kan vere vått. Ved Ufo-ringen er det sett opp bord med benker. 

Kontakt

Adresse:
  • 5444
  • Bømlo
Telefon:
E-post:
post@visitespevaer.com
Nettside:
www.visitespevaer.com/

Hvor er Ufo-ringen?