Vikafjellsvegen mellom Vik og Vinje/Voss går gjennom flotte fjellområde, og er eit godt utgangspunkt for fotturar eller skiturar både på Vikafjellet og i Stølsheimen.

Det første kjende framlegget om å etablere samband, kom allereie i 1848 på Nordre Bergenhus Amtsformannskap.

Utover på 1920-talet såg fleire og fleire at bilen var framtida, og dette gav vegkravet styrke og fart. I 1926-27 var det synfaring på Vikafjellet. På 1930-talet vart det arbeidd aktivt for å få vegen inn på offentlege budsjett, men fyrst i 1938 vart det framgang i saka. Det vart sett i gang ungdomsarbeid i Bødalslidi i Vik. Krigen førte til stillstand i dette arbeidet.

Så i 1948 og 1949 vart det skikkeleg blest om Vikafjellsvegen. Desse åra vart det avvikla ein internasjonal studentdugnad på Vik-Voss vegen. Dette vekte stor merksemd, og frå 1950 kom vegen endeleg inn på offentlege budsjett. Frå den tid gjekk det trutt framover til vegen vart opna i 1957.

 

Kontakt

Adresse:
  • Rv13
  • 6893 Vik i Sogn
Telefon:
57671400
E-post:
info@sognefjord.no
Nettside:
www.sognefjord.no

Hvor er Vikafjellsvegen - Road Rv13?