Med en høyde på 907 meter er Vinjakula den høyeste toppen i Magma Geopark. Den ligger i den nordlige delen av geoparken som er dominert av en gammel bergart kalt gneis. En av utgangspunktene for turen opp på fjellet er Veen, som ligger på et flat og frodig område mellom to innsjøer. Dette er en endemorene som består av materiale som sand og grus, og som ble liggende igjen etter at isbreer smeltet bort for omtrent 12 000 år siden.   Når man kommer høyere opp i terrenget blottlegges mer og mer solid fjell. Dette er gneiser som har et stripete utseende – de er folierte. Denne foliasjonen heller noe mot øst hele veien mot toppen. Disse gneisene var originalt et stort område med granitt som ble klemt og tøyd i røttene av en stor fjellkjede for omtrent 1000 millioner år siden. Alt av berggrunn som en ser fra toppen er gneiser i denne sonen. For 1000 millioner år siden var det en fjellkjede på størrelsen med Himalaya i dette området, og gneisene var flere titalls kilometer under toppen av fjellkjeden. En gradvis og sakte oppløft og erosjon har eksponert røtter av en fjellkjede som likner de Himalaya har i dag. 

Ankomst: FV 503. Parkering: Veen Camping. Varighet: 5 t.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Veen
  • 4389
  • Bjerkreim
Telefon:
51 20 11 00
E-post:
postmottak@bjerkreim.kommune.no
Nettside:
opplevbjerkreim.no/turar-i-bjerkreim/

Hvor er Vinjakula?