Storstova for kunsten vart opna i september, 2012 i Førde. Samlinga tel i overkant av 800 verk og har eit særleg stort tilfang frå regionen, men femner òg den nasjonale kunsten frå siste hundreåret, og då særleg frå 1970-talet og framigjenom.

Då fylkestinget i 2003 vedtok å etablere Sogn og Fjordane Kunstmuseum som ei privat stifting vart forvaltningsansvaret for samlinga på om lag 550 verk overført frå det tidlegare Fylkesgalleriet til Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Denne delen av samlingane tel i dag i overkant av 800 verk. Samlinga er i hovudsak bygd på overføringar frå Norsk Kulturråd og eigne innkjøp.

  • Facebook logo
  • Instagram logo
  • Trip Advisor logo

Fra NOK 50,00

Kontakt

Adresse:
  • Storehagen 1A
  • 6800
  • Sunnfjord
Telefon:
+ 97 42 15 65
E-post:
post@sfk.museum.no
Nettside:
www.sfkm.no

Hvor er Sogn og Fjordane kunstmuseum?