Gamleposten 5444 – skap magiske augeblikk.

Gamleposten 5444 på Espevær er ein serveringstad med kortreiste smakar og historier. Visjonen er dyrka på lokale tradisjonar, historie og smakar som gjev ekte matglede. Søskena Silje, Rollaug og Torstein er oppvaksne på Espevær. Dei har alltid vore sterkt knytte til heimplassen sin. Dei starta firmaet Gamleposten5444 hausten 2015, og kjøpte det gamle tunet i Garden i november 2015.

Gamleposten skreddarsyr opplevingane og menyane saman med deg.

Opningstider

Sesongen til Gamleposten er i hovedsak påske og gjennom sommaren, men det er ope restaurant 1 gong pr. månad gjennom heile året. 

Elles er det ope for grupper.

- Sjå nærare info om opningstidene med meir på nettsida til Gamleposten 5444.

Velkommen til Gamleposten 5444.

På Espevær kan du også besøkje hummarparken eller antikkbutikken på Espevær.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Espeværsvegen 14
  • 5444
  • Bømlo
Telefon:
+47 53 43 30 00
E-post:
gamleposten5444@haaheimgaard.no
Nettside:
gamleposten5444.webnode.com/

Hvor er Gamleposten 5444?