Terland klopp ligger i Gyadalen, ikke langt fra fv. 42, ca. 15 km fra Egersund og 3 km fra Helleland. Terland klopp er en huldikebro eller steinhellebro bygd over elva Gya tidlig på 1800-tallet uten at noen vet nøyaktig når. Broen er 60 meter lang og har 21 løp. Det blir sagt at Terland klopp er den lengste og best velholdte bro av sitt slag i Norge.  Terland klopp fikk sin nåværende utforming i 1867, men ble hevet i 1902 - 03 og var i bruk til 1977. Boen ble restaurert på slutten av 1980-årene. Nå er Terland klopp vernet i nasjonal verneplan for veier, broer og veirelaterte kulturminner. Riksantikvaren fredet Terland Klopp i 2008.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Sirdalsveien
  • 4376 Helleland
Telefon:
51 46 80 00
E-post:
post@eigersund.kommune.no
Nettside:
www.eigersund.kommune.no

Fasiliteter

Barnevennlig:
Parkering:
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Terland Klopp?