Vernet og fredet område

Området som omtales som Gamle Stavanger ligger på vestsiden av Vågen, og består av 173 trehus som ble oppført på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. De fleste husene er små og hvitmalte i dag. Husene i Gamle Stavanger er vernet og noen få er fredet.

Innerst i Vågen er husene store og flotte, mens husene blir mindre lenger utover. Noen av husene innerst i Vågen har sjøhus foran mot sjøen. Det ser du godt i Nedre Strandgate 17 og 19 som huser Stavanger Maritime museum

Stått andre steder før

Før i tiden var det vanlig å ta huset med da folk flyttet fra et sted til et annet, og dette gjelder for flere av husene i Gamle Stavanger. Husene er laftet i tømmer, noe som gjør at de er enkle å demontere og ta med seg når de flyttet. Flere av husene har ark på taket som ble bygget for å utvide boligarealet. Den har flatt tak og står asymmetrisk på taket, og kalles Stavangerark.

Bevaringsverdig ifølge UNESCO

Stavanger har mottatt flere priser for bevaringen av Gamle Stavanger. Gamle Stavanger er et populært boligområde og bydelen har flere gallerier og håndverkutsalg. Her finnes både Stavanger Maritime museum og IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum. Gamle Stavanger ble i arkitekturvernåret 1975 utpekt av UNESCO som en av de bevaringsverdige byene i Norge.

Et merkeikon

La deg inspirere

Les mer om andre ting å gjøre i Stavanger.

Kommende arrangementer