Hopp til hovedinnhold

Våge er handelssenteret på Tysnes. Her er butikkar, restaurant og ferjekai – alt like i sjøkanten. På Mandelhuset, kan du for eksempel nyte kulinariske freistingar. Mandelhuset byr både på god mat og gode opplevingar innan kultur.

Er du kunstinteressert og i Våge, er sommargalleriet Elisabeth G ein naturleg stad å gå inn.

Festivalen Tysnesfest vert arrangert kvart år i juli. Mykje av det som skjer i løpet av desse julidagane blir arrangert i Våge eller i gangavstand til tettstaden.

Det er kort avstand frå Våge til både vandreturar, aktivitetar, historiske stader, strender og mest kva du måtte ynskje!

Gjestehamn og Flytenaust

Gjestehamna i Våge er svært populær med servicetilbod og eit topp moderne kaianlegg. Her er leikeplass som er offentleg tilgjengeleg, og du finn turistinformasjon i Flytenaustet.

Haaheim Gaard, staden der dei ynskjer velkommen til magiske augeblikk, ligg nokre minuttars køyring frå Våge. Her er det tilbod om overnatting og opplevingar innan mat, kultur og konferansar.

Kommende arrangementer

Følg oss:

  • Facebook

    Visit Sunnhordland

  • Instagram

    visitsunnhordland