Hopp til hovedinnhold

På tokt

Du tenker kanskje mest på blodtørstige krigere når du hører vikinger? Det er sant at de var både krigere og erobrere, men de fleste vikinger levde som vanlige bønder. Alle skandinaver som levde i vikingtiden defineres som vikinger, men vi bruker mest ordet i dag om de som dro «i viking»; altså de som dro på krigs- og herjingstokt, men også de som dro på handelsferder. Utferdstrangen kom på grunn av behovet for mer land, men også på grunn av handel, plyndring eller bare ren eventyrlyst. De bosatte seg gjerne også på de stedene de reiste til, som i Russland, Irland, Normandie eller på øyene i Atlanterhavet. Spor etter vikingene finnes ellers også på de britiske øyer, Frankrike, Middelhavet, Grønland og det nordøstlige Nord-Amerika. Det som gjorde dem i stand til å reise var at de var tidlig ute med å bygge skip, de hadde havgående, raske skip.

Moderne vikingopplevelser i et vikingskip|© Viking House

Gå i vikingenes fotspor i Stavanger-regionen

Spor av vikinger finner du flere steder og på Arkeologisk museum blant annet. Det kanskje mest kjente vikingmonumentet, satt opp i nyere tid vel og merke, er Sverd i fjell som står på historisk grunn i Hafrsfjord. Monumentet er laget av kunstner Fritz Røed. Hafrsfjord er trolig stedet for det beryktede slaget som samlet Norge til et rike under Harald Hårfagre.

I samme område ligger Ytraberget. Ytraberget er en halvøy i Hafrsfjord, og området viser lange historiske tradisjoner, og sagalitteraturen forteller oss at det stod en gammel bygdeborg her.

Bygdeborgene ble fra gammelt av lagt til områder som var enkle å forsvare. På berget finner du også flere gamle hustufter. Sagnet sier at kong Kjotve søkte tilflukt på Ytraberget før han flyktet videre sørover under slaget ved Hafrsfjord.

Flere vikingfunn i Hafrsfjord-området

Langs hele Hafrsjord-området har det blitt funnet flere tegn på at det har vært naust der i forhistorisk tid. Et av disse ligger på Sør-Sunde. Det naustet som stod der hadde vært lenge i bruk, helt fra 300 e.Kr. til tidlig middelalder. Det går an å se størrelsen på naustet - 20 meter langt og sju meter bredt. På 70-tallet ble det gjort arkeologiske undersøkelser i naustet, hvor de fant keramikk, trekar, skår fra kleberkar, fiskekroker, kniver, spiker og glassperler.

På gården Gausel ble det i 1883 funnet en grav da gårdseier ryddet stein. Under en steinrøys fant han et steinkammer med flere gjenstander, noen i edelmetall. Senere fant de ut at graven var en kvinnegrav fra 800-tallet, og på grunn av det som ble funnet av gjenstander der, så forteller det oss at hun har tilhørt det øverste samfunnslag. På bakgrunn av dette ble kvinnen kalt "Gauseldronninga". De fant blant annet gjenstander som draktspenner av sølv og bronse, sølvspenne, armringer i sølv, ring i jet, perler av mosaikk, glass eller stein, kniver, stekepanne, rester av et bronsekar med løvehodeformede hankefester, bronsenål og hestetenner.

Ullandhaug er det seks store steiner som er steinene fra Haraldstårnet so ble reist i 1896. Steinee er mellom 82 og 140 cm høye, og 10 små som er 52 cm høye. på hver stein er det en inskripsjon. Under andre verdenskrig bygde tyskerne om tårnet til et luftvernbatteri, men steinene ble tatt vare på. Etter at det nåværende Ullandhaugtårnet ble bygget, ble steinene plassert i området utenfor.

Arkeologisk museum i Stavanger står to steinkors fra tidlig middelalder. Det er minnekorset over Erling Skjalgsson med inskripsjonen: "Alfgeir prest reiste denne steinen etter Erling sin herre, som ensom ble sveket utav aren da han sloss med Olav". Korset ble altså reist etter at Erling ble drept av Olav Haraldssons menn i slaget i Soknasundet 21. desember 1028. Det står også en kopi av korset i sentrum av Sola. I hagen på museet står også restene av et steinkors som har blitt funnet på Tjelta i Sola. Der har det sannsynligvis stått på gravhaugen Ormhaug.

Sola ruinkyrkje|© Henrik Susort/ Visit Region Stavanger

Rygekongen fra Sola

Den mannen som fikk æren av å ha innført kristendommen i sørvest-Norge er vikinghøvdingen Erling Skjalgsson. En bauta reist til minne om småkongen står like ved ruinkirken på Sola. Det er til og med mulig å oppleve en hel løype av Erling Skjalgssonhvilesteiner. Det finnes visstnok hele 12 hvilesteiner. De står i en rekke fra Hafrsfjord bro til ruinkirken.

Opplev vikingspor

Utstein Kloster|© Elisabeth Tønnesen/ MUST

Øyrikets vikingskatter

I forhistorisk tid lå øyene i Boknafjordbassenget midt i smørøyet for all ferdsel. Gravrøyser og gjenstander har blitt funnet langs Soknasundet som ligger mellom øyene Bru og Sokn. Av gjenstander funnet er for eksempel et sverd fra vikingtiden samt to blykors med inskripsjoner funnet i en eldre, hedensk grav. Skriften er i runer, men teksten er latinsk, og det er trolig et religiøst dikt fra tidlig middelalder som mest sannsynlig har kommet fra Frankrike.

Utstein Kloster er det eneste klosteret fra middelalderen som er bevart i Norge. Historien til klosteret er at det både har vært kongsgård og kloster her. Harald Hårfagre har visstnok bodd på Utstein. Snorresagaene forteller at Hårfagre tilbrakte mye tid på kongsgården på Utstein etter at han ble gammel.

På den gamle slektsgården som omslutter Utstein Kloster er det gjort flere fortidsfunn. Så sent som i 2021 ble det gjort to uvurderlige Viking-funn på Klostergarden; en polyedrisk perle fra perioden 766-966 og en mynt fra 1024.

I det gamle meieriet i Vikevåg som i dag er Rennesøy kulturhus finner du en runestein med følgende innskrift: «Tormod og Torgard reiste denne steinen etter Gaut». Dette stammer trolig fra rundt 1000 e.Kr.

Sørbø kirke på Rennesøy er bygget omtrent i 1140, og er et av de eldste bevarte byggene i fylket. Noen få meter nord for det sørvestlige hjørnet av kirkegårdsmuren, ligger en runestein på 2,3 meter. Innskriften sier: «Tore reiste denne steinen etter Igul bror sin». Navnet Tore var blant annet et av de aller vanligste navnene i vikingtiden.

Kristen påvirkning fra Irland

Vikingene som dro på tokt til Irland ble blant annet påvirket av den kristne troen som stod sterkt i Irland, flere vikinger kom tilbake med kristne symboler og tok med seg kristendommen hjem til Norge. Noen av minnene fra dette er de mange steinkorsene som ble reist her.

Steinkorset på Kvitsøy|© Moxey

Opplev vikingtiden med egne øyne

På mer moderne vis kan du i dag se med egne øyne brutaliteten i et typisk vikingslag. Viking House i Stavanger er et opplevelsessenter som blant annet viser VR-film om det berømte slaget i Hafrsfjord. Du får til og md sitte i et vikingskip mens du ser filmen. Snakk om å få en særegen opplevelse! Hos Viking House kan du også finne litteratur og effekter med vikingtema.

Kilde: Vikingløypa gjennom Rogaland, av og med: Hernæs, Per, Sør-Reime, Geir, Vevatne, Kjersti, Skår, Anne Kari, Haavaldsen, Per, Løken, Trond, Rikssamlingsfylket Rogaland.

Publisert i Stavanger: Rikssamlingsfylket Rogaland og Arkeologisk museum i Stavanger, 1999.