Hopp til hovedinnhold

Jelsa ble kåret til den mest idylliske plassen i Rogaland på NRK radio sommeren 2008. Det koselige strandstedet fikk kirke allerede på 1200-tallet. På slutten av 1600-tallet ble det drevet med handel og stedet hadde eget gjestgiveri. Fra 1855 kom Jelsa på rutekartet til dampskipstrafikken i Ryfylke. Strandstedet, som består av en rekke små trehus fra 1700-tallet, har eget hotell med restaurant og fruktgårder som produserer eplemost.

Vakker trekirke

Den nåværende kirka er i renessansestil og var ferdigstilt i 1647. Den vakre trekirka ble laget av datidens beste håndverkere. Flere endringer er gjort i senere tid. På 1950-tallet ble deler av den gamle, innvendige utsmykkingen tilbakeført. Ikke langt fra sentrum av Jelsa ligger den freda prestegården og et galleri.

Rik dame

Skolehuset, den Riibergske skole, ble bygget i 1774 for midler fra en stiftelse opprettet av Marcille Riiberg i 1755. Marcille Riiberg var brordatter til Jelsapresten Mentz Blix. Hun bodde en stund hos farbroren sin på Jelsa. Hun må ha vært en rik dame, for i 1751 kjøpte hun både Jelsa og Sand kirke.

Skolen var både en barneskole for barna på Jelsa. I tillegg fikk to ungdommer om gangen gratis opplæring ved skolen i to år, slik at de senere kunne gå ut i bygdene som dugende lærere i omgangsskolen.

Restaurert skolehus

I over 40 år sendte Den Riibergske Skole ut lærere i Ryfylke, men i 1820 ble skolen lagt ned av økonomiske grunner. Barneskolen fortsatte i huset til starten av 1900-tallet. Etter initiativ fra personalet ved Jelsa skole, ble skolehuset restaurert og gjort om til museum i perioden 1974-1983.

Et merkeikon

Reiseinspirasjon

Her finner du et knippe artikler som skal inspirere og gi deg bedre kjennskap til vår region. Bla deg gjennom sider med inspirasjon og sett sammen det perfekte opphold for deg.

Kommende arrangementer